In deze privacyverklaring legt INDY & NOA, kantoorhoudend te (2151 SE) Nieuw-Vennep aan de Zaanden 8, ingeschreven bij de kamer van koophandel met nummer: 63492210
(hierna “INDY & NOA”), uit welke persoonsgegevens zij verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat haar cookiebeleid is.

Algemeen

INDY & NOA respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website https://indyandnoa.com,  van haar (potentiële) relaties en (potentiële) klanten. Wij gaan dan ook zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Deze gegevens worden niet verkocht, verhandeld of gedeeld met partijen die niet met onze diensten te maken hebben. Wij houden ons aan de eisen van de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.

Persoonsgegevens

INDY & NOA verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten of omdat je contact met ons hebt opgenomen, bijvoorbeeld via het contactformulier of via
e-mail. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die door jou worden verstrekt of die worden verkregen via de analytische cookies op de website. Daarover later meer.

Wij verwerken in ieder geval de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website;
  Overige persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt voor de uitvoering van de dienstverlening.

Doeleinden

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van de nieuwsbrief;
 • Om contact met je op te kunnen nemen ten behoeve van de dienstverlening;
 • Om je te informeren over wijzigingen van zijn diensten en producten; en
 • Om zijn diensten bij je af te leveren.We gebruiken de gegevens niet voor andere (commerciële) doeleinden.

Nieuwsbrief

INDY & NOA informeert geïnteresseerden over haar dienstverlening door middel van een nieuwsbrief. Hiervoor kun je je aanmelden. Klanten van ons ontvangen ook de nieuwsbrief/aanbiedingen voor soortgelijke producen en diensten, mits je bij het verstrekken van jouw gegevens hiertegen geen bezwaar hebt gemaakt. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. Bij het verzamelen van jouw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer je daarvoor geen toestemming heeft verleend.

Bewaartermijnen

INDY & NOA bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De gegevens die je ons hebt verstrekt zodat wij contact met jou kunnen opnemen, worden bewaard tot het contact heeft plaatsgevonden. Tenzij je klant wordt natuurlijk, dan word je opgenomen in ons klantenbestand.

Delen van gegevens

INDY & NOA deelt jouw persoonsgegevens alleen met verschillende partijen wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst met jou en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die in onze opdracht jouw gegevens verwerken, sluiten wij verwerkersovereenkomsten. Hiermee zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. INDY & NOA blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Als wij jouw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

Beveiligingsmaatregelen

INDY & NOA draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Enkele van deze maatregelen zijn:

 • de website is beveiligd met een SSL-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden;
 • wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen;
 • toegang tot elektronische systemen is beveiligd met onder andere een wachtwoord; en,
 • alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot jouw persoonsgegevens.Deze maatregelen streven naar een passend beveiligingsniveau.

Cookies

INDY & NOA maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden met gegevens die op de harde schijf van jouw computer, tablet of smartphone worden opgeslagen. Zo maakt INDY & NOA gebruik van functionele cookies, zodat jouw gewenste producten in het winkelmandje blijven.

INDY & NOA maakt daarnaast gebruik van Google Analytics. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om jou uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgen wij inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op onze website. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wel heeft INDY & NOA maatregelen getroffen om jouw privacy te waarborgen: INDY & NOA heeft met Google een verwerkersovereenkomst gesloten de laatste nummers van jouw IP-adres zijn niet herkenbaar. Verder heeft INDY & NOA Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Wil je weten hoe Google met jouw persoonsgegevens omgaat?  De privacyverklaring van Google Analytics is hier te raadplegen.

Indien je hiervoor toestemming hebt gegeven, plaatst Facebook een cookie zodat de advertenties die jij te zien krijgt op jouw voorkeuren zijn afgestemd.

Liever geen cookies?

Als je geen cookies wilt, kun je je afmelden door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én de browser waarop je deze handeling uitvoert. Indien je gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dan doen je deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.De tracking cookies kun je natuurlijk weigeren door geen toestemming te geven.

Jouw rechten

Je hebt verschillende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Zo heb je het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door INDY & NOA.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering dan wel jouw verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hello [@] indyandnoa.com. Gelieve in de onderwerpsregel te zeggen “Persoonsgegevens”.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Mochten we deze termijn niet halen, dan informeren we je hier zo snel mogelijk over.

Tot slot heb je de mogelijkheid een klacht in te dienen over onze gegevensverwerking bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons .

Wijziging privacyverklaring

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens kunnen voortdurend veranderen. INDY & NOA behoudt zich dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer deze verklaring daarom regelmatig.

Op deze privacyverklaring rust auteursrecht. Niets uit deze verklaring mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende worden openbaar gemaakt, verveelvoudigd, bewerkt of verspreid op welke wijze en voor welk doel dan ook. Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met INDY&NOA via hello [@] indyandnoa.com.

Versie maart 2018